GAPPO đạt chứng nhận chất lượng ISO 9001

GAPPO® • Thiết bị vệ sinh cao cấp từ Châu Âu

Chất lượng ISO 9000 là tên gọi chung của bộ tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System) do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành để giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao chất lượng, uy tín và hiệu quả hoạt động, làm cơ sở cho phát triển bền vững. Bộ tiêu chuẩn này gồm các tiêu chuẩn chính như sau:

 • ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu
 • ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – cơ sở và từ vựng
 • ISO 9002:2016 Hệ thống quản lý chất lượng – hướng dẫn áp dụng ISO 9001:2015
 • ISO 9004:2009 Quản lý tổ chức thành công bền vững – Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng
 • ISO 19011:2011 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

ISO 9001 là tiêu chuẩn quy định cụ thể về yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng tại các tổ chức, doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này dùng để xây dựng và đánh giá, cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho hàng triệu tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới trong thời gian qua.

Được ban hành lần đầu tiên vào năm 1987, bộ tiêu chuẩn này đã qua các kỳ sửa đổi vào các năm 1994, 2000, 2008 và tiêu chuẩn hiện hành là ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn này được dịch sang tiếng Việt và ban hành thành tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN ISO 9001:2015.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được quy định một cách khái quát để có thể áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, quy mô hoặc sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
Ngoài tiêu chuẩn ISO 9001:2015, một số lĩnh vực chuyên ngành còn ban hành tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng riêng cho lĩnh vực của mình như:

 • IATF 16949 Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành ô tô
 • TL 9001 Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành viễn thông
 • AS 9100 Hệ thống quản lý chất lượng ngành hàng không, vũ trụ và quốc phòng
 • ISO 13485 Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành thiết bị y tế
 • ISO/TS 29001 Hệ thống quản lý chất lượng ngành Công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí tự nhiên

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được ban hành vào tháng 9 năm 2015, tổ chức, doanh nghiệp có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau 3 năm kể từ ngày ISO 9001:2015 được ban hành. Như vậy, các tổ chức, doanh nghiệp hiện đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 và có mong muốn duy trì hệ thống phải chuyển đổi sang ISO 9001:2015 chậm nhất vào tháng 9 năm 2018. Việc cập nhật theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp rà soát và đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng của mình phù hợp với các ưu tiên chiến lược của tổ chức.

Lợi ích và ý nghĩa khi áp dụng ISO 9001:2015

Để duy trì khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. ISO 9001:2015 cung cấp một hệ thống đã được trải nghiệm ở quy mô toàn cầu để thực hiện phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quá trình trong một tổ chức, từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Tổ chức sẽ đạt được những lợi ích sau đây khi thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015:

 • Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc;
 • Phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc;
 • Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức;
 • Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm;
 • Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm;
 • Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;
 • Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp…

GAPPO® tự hào là thương hiệu được chứng nhận bởi nhiều giải thưởng uy tín và hàng loạt những chứng chỉ về chất lượng đạt chuẩn Châu Âu như CE, tiêu chuẩn UL của Mỹ, chất lượng ISO 9001 và hiệu quả môi trường ISO 14001. Đó như một lời khẳng định cho những sản phẩm đẳng cấp, xứng tầm thiết bị nhà tắm dẫn đầu Châu Âu.

Về người viết
Cây sen cao cấp G2448
1.000