GAPPO được chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE (Châu Âu)

GAPPO® • Thiết bị vệ sinh cao cấp từ Châu Âu

Tiêu chuẩn CE được viết tắt từ cụm từ “Conformité Européenne” có tên gọi đầy đủ và chính thức là CE Marking. Chứng nhận CE Marking cho biết sản phẩm đã được đánh giá là đáp ứng được các yêu cầu về an toàn, sức khoẻ và bảo vệ môi trường cao. Tuân theo pháp luật của Liên minh Châu Âu (EU) và cho phép sản phẩm được lưu thông tự do trong thị trường Châu Âu.

Thông qua việc gắn dấu CE lên sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố dựa trên trách nhiệm của họ rằng sản phẩm đó đáp ứng mọi yêu cầu về mặt pháp lý để có được tiêu chuẩn CE Marking. Cũng như hỗ trợ cạnh tranh công bằng, bằng cách giữ tất cả các công ty có trách nhiệm với cùng một quy tắc.

Bằng cách gắn nhãn CE vào sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố rằng sản phẩm đó đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý đối với nhãn hiệu CE và có thể được bán trên khắp EEA (The European Economic Area). Điều này cũng áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất tại các nước khác được bán tại EEA.

Có hai lợi ích chính mà Tiêu chuẩn CE mang lại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong EEA:

  • Các doanh nghiệp biết rằng các sản phẩm mang nhãn hiệu CE có thể được kinh doanh tại EEA mà không có hạn chế.
  • Người tiêu dùng được hưởng cùng một mức độ về sức khoẻ, an toàn và bảo vệ môi trường trong toàn bộ EEA.

Việc đánh dấu CE là một phần của luật về hài hòa hóa của EU, chủ yếu do Tổng cục về Thị trường nội bộ, Công nghiệp, Doanh nhân và Doanh nghiệp nhỏ quản lý.

Việc đánh dấu CE về Hạn chế các Chất nguy hại được quản lý bởi Tổng cục Môi trường.

Chứng nhận CE cũng được coi như “hộ chiếu thương mại” để sản phẩm vào thị trường EU.

Quốc gia yêu cầu bắt buộc dấu CE

  • Liên minh châu Âu (EU)
  • Hiệp hội Thương mại Tự do (EFTA)

GAPPO® tự hào là thương hiệu được chứng nhận bởi nhiều giải thưởng uy tín và hàng loạt những chứng chỉ về chất lượng đạt chuẩn Châu Âu như CE, tiêu chuẩn UL của Mỹ, chất lượng ISO 9001 và hiệu quả môi trường ISO 14001. Đó như một lời khẳng định cho những sản phẩm đẳng cấp, xứng tầm thiết bị nhà tắm dẫn đầu Châu Âu.

Về người viết
Cây sen cao cấp G2448
1.000